Aanbod

( dit aanbod geldt tot 1 juni 2020, daarna is de praktijk gesloten.)

Ieder mens heeft kwetsuren opgedaan. Soms zijn beschadigingen zo groot dat we ze trauma noemen. Meestal reageren we op kwetsingen met een als vanzelfsprekende reactie: terugtrekken, vermijden, verharden, agressie of we bannen de plaats van kwetsing uit ons bewustzijn. Dat wil zeggen: we verbreken het contact met de wond, het trauma of de gevoelige plek. Hoewel we dit doen ter bescherming van onszelf, is het resultaat ook dat we niet al ons potentieel aan vitaliteit, creativiteit en draagkracht beschikbaar hebben. Met andere woorden: we beperken onszelf. Heling van onze kwetsuren vindt plaats door met aandacht en ademend aanwezig te zijn op de plek in ons lichaam waar het om gaat. Door de gevoelens die dan vrijkomen te aanvaarden, uit te drukken en een vriendelijke houding te ontwikkelen ten aanzien van onze eigen gevoeligheden, ontstaat er heling. Heling wordt dan heel-worden.In het proces van heel-worden zijn er drie dimensies belangrijk:

  • Het therapeutische proces via het lichaam

  • De dimensie waarin het familiesysteem onze ontwikkeling beïnvloedt

  • De spirituele dimensie

 

Therapie Individuele sessie

Individuele sessie Vaak in een één- of tweewekelijks ritme. Een sessie duurt één of anderhalf uur.Individuele sessies zijn er in de vorm van Individuele therapie, voor iedereen die een eigen therapie- en ontwikkelingsproces wil gaan. Lees meer>

 

Supervisie

Het werken met mensen raakt ook vaak thema s in jouwzelf als therapeut/begeleider. Het is een kunst om dan toch vrije aandcht te hebben

In een supervisie sessie kunnen we onderzoeken wat jouw vrije aandacht of je creativiteit belemmert.

Ook is het mogelijk de focus te leggen op de wijze waarop je de lichaamsgerichte- of systemische werkwijzen inzet. En het is altijd verruimens om samen te kijken naar casuïstiek. Lees meer>

Coaching

Door middel van gesprek wordt de centrale thematiek verhelderd. We brengen in kaart waar de beperkingen en de mogelijkheden liggen. Ook wordt een onderscheid gemaakt in een doel op korte termijn en één op langere termijn. Met behulp van bio-energetische analytische technieken wordt de thematiek in de emotionele context en de persoonlijke geschiedenis geplaatst. Ook wordt contact gemaakt met de innerlijke ruimte en – drive. Er wordt geoefend met het richten van de aandacht en de focus. Bovendien werken we met technieken die ademruimte en vitaliteit vergroten. Daarbij werken we aan het vergroten van de capaciteit om visie te ontwikkelen, door het vermogen zich iets voor te stellen en te verbeelden uit te breiden. Lees meer>

Workshops Systemisch werk en Opstellingen

Deze workshops  worden begeleid door Elly Meyles en Eric Bol. Eric is haptotherapeut en systemisch therapeut. Samen volgden zij de opleiding Systemische benadering van Bert Hellinger. Lees meer>