Ontwikkeling

 

Psychotherapie, persoonlijke en spirituele ontwikkeling gaat om het herontdekken van de eigen authentieke kern. Ontdekken: wat zijn mijn wezenlijke behoeften en verlangens, wat bezielt mij? Hoe kan ik mijzelf uitdrukken in alle situaties van mijn leven? Hoe kan ik mijn sterke en minder sterke kanten erkennen, aannemen, en op de juiste wijze waarderen? Hoe kan ik mijn creativiteit bevorderen en mijn destructiviteit onder ogen zien? Door zich in deze vragen te verdiepen ontwikkelt men een innerlijk zelfgevoel en ook een innerlijke waardigheid die een zinvolheid en een diepere grond geeft aan het bestaan.

Healing

Ieder mens heeft kwetsuren opgedaan. Soms zijn beschadigingen zo groot dat we ze trauma noemen. Meestal reageren we op kwetsingen met een als vanzelfsprekende reactie: terugtrekken, vermijden, verharden, agressie of we bannen de plaats van kwetsing uit ons bewustzijn. Dat wil zeggen: we verbreken het contact met de wond, het trauma of de gevoelige plek.Hoewel we dit doen ter bescherming van onszelf, is het resultaat ook dat we niet al ons potentieel aan vitaliteit, creativiteit en draagkracht beschikbaar hebben. Met andere woorden: we beperken onszelf. 

 

Heling van onze kwetsuren vindt plaats door met aandacht en ademend aanwezig te zijn op de plek in ons lichaam waar het om gaat. Door de gevoelens die dan vrijkomen te aanvaarden, uit te drukken en een vriendelijke houding te ontwikkelen ten aanzien van onze eigen gevoeligheden, ontstaat er heling. Heling wordt dan heel-worden.In het proces van heel-worden zijn er drie dimensies belangrijk:

  • Het therapeutische proces via het lichaam

  • De dimensie waarin het familiesysteem onze ontwikkeling beïnvloedt

  • De spirituele dimensie