Biografie

 

Ik ben opgegroeid als oudste in een calvinistisch gezin. Mijn vader was bloembollenkweker en zoals dat gaat in de gezinnen uit midden- en kleinbedrijf: moeder en kinderen werkten mee in het bedrijf. In mijn ontwikkeling lag vanuit deze gezinscultuur de aandacht op initiatief nemen, aanpassen, verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen. Mijn persoonlijk groeiproces als therapeut en als vrouw raakt altijd aan het laten ontvouwen, ontwikkelen van niet-doen en laten zijn; en het contact maken met de vrouwelijke dimensie als ontvankelijk en voluit aanwezig zijn.

 

Mijn achtergrond

Ik ben opgeleid als docente en pedagoge. Mijn therapeutische scholing kreeg vorm in de opleiding Gestallttherapie en de opleiding Bio-energetische Analyse. In 2003 ben ik geschoold in de systemische benadering van Bert Hellinger. Via een gerichte bijscholing heb ik het europees certificaat psychotherapie verworven. Ook ben ik lid van het IIBA (Internationaal Instituut Bio-energetische Analyse). In de jaren ’90 gaf ik ook samen met IIBA trainer Jan Velzeboer 5 daagse trainingen “bio –energetische analyse” aan studenten in Duitsland. Sinds 2006 verdiep ik mij in de spiritualiteit van de Andes. De verbinding met de Levende Energie om ons heen, via de kosmos en de aarde, is hier essentieel. Ik volg jaarlijks bijscholingen bij trainers van het Internationaal Instituut Bio Energetische Analyse over thema’s rond de Attachment benadering en hoe de processen uit de kindertijd zich nestelen in het lichaam.

 

Vanuit een protestantse opvoeding, waarin ik mijzelf niet kon vinden, ben ik op zoek gegaan naar spirituele- en religieuze waarheden die bij mij passen. De natuurreligies; de godinnen verhalen inspireren mij vooral, omdat het benaderingen zijn, die alle energie en kwaliteiten (zowel lichte - als donkere) omvatten en elk een eigen plaats toedichten. Ook de apocriefe evangeliën en hedendaagse esoterische-christelijke geschriften zijn belangrijk, omdat het mij een richting geeft het mens-zijn in verbinding met de goddelijke dimensie te onderzoeken. Ik werkte ongeveer twintig jaar vooral in de non-profit sector, in organisaties voor scholing en vorming, gezondheidszorg en bij de overheid. In elke baan stond het begeleiden, stimuleren en aansturen van mensen centraal.

 

De start van mijn praktijk

Sinds 1991 heb ik een eigen praktijk, waar ik werk met individuen, paren en groepen. In de jaren ' 80 en ' 90 gaf ik veel meerdaagse trainingen voor vrouwen rond het thema vrouw en kracht; voor mensen uit organisaties rond het thema persoonlijke presentatie. Voor het NIBA (nederlands instituut voor bio-energetische analyse) leid ik mensen op tot therapeut via leertherapie, supervisie en groepstrainingen. Samen met mijn collega Eric Bol gaf ik van 2012-2015 een eigen opleiding “ Meesterschap in Contact”. Zie 'Portfolio & Expertise', en ook www.levensstroom.info. In 2013 -2017 gaf ik een opleiding "de familiegeschiedenis in het lijf". In deze 7 daagse opleiding integreren we het systemische werk in de individuele lichaamsgerichte therapie. Lees verder bij 'Portfolio & Expertise'.

 

Publicaties

1. Opleiding Meesterschap in Contact

12 blokken van 2 dagen ( 14 studiejaren per blok). Voor therapeuten, coaches, teamleiders, personeelsmanagers, artsen, advocaten; kortom mensen die de persoonlijke processen van anderen initiëren, begeleiden, intensiveren, bewaken.

 

Samen met mijn collega Eric Bol, schreef ik het werkboek voor deze opleiding; 43 blz, waarin in deel 1 van de training de thema's "vertrouwen", "innerlijke kracht", "eigen plek", "binding en verbinding", " het leven nemen", en "hartbewustzijn" worden beschreven. Elk thema wordt geïntroduceerd, en vanuit de lichaamsgerichte benadering beschreven. Daarnaast komt de invloed van het familiesysteem aan bod.

 

In deel 2 van de opleiding komen de thema's: innerlijke balans; innerlijke ruimte; emotionele draagkracht; en zelfvertrouwen aan bod. Uitgewerkt wordt wat we bedoelen mijn "je bent je eigen instrument". Over elk thema wordt geschreven wat bedoeld wordt en waarom betreffend thema belangrijk is in het contact van professional met de cliënt.

 

2de opleiding de familiegeschiedenis in het lijf"

Dit is een opleiding voor lichaamsgerichte therapeuten die de systemische benadering (naar bert hellinger) willen meenemen in hun werk in de individuele praktijk. De opleiding is 7 dagen, in totaal 45 studie uren. Er zijn 4 artikelen:

* introductie systemische wetten en verstrikkingen

* iedereen heeft een plek! , artikel over hoe dit thema in het Lijf en in het familiesysteem zich voor kan doen.

* als de ordening klopt stroomt de liefde vanzelf! een artikel over het begrip ordening in de systemische benadering en hoe dat in het lijf uitwerkt.

* het leven nemen! met alles wat erbij hoort! een artikel over de verbinding met de ouders en de generaties daarvoor.