Intensief coachingstraject

 

U wilt inzicht in:

 • Het leren herkennen van gedragspatronen, deze in een emotionele context plaatsen en transformeren.

 • Opsporen van belemmerende overtuigingen die de eigen ontwikkeling indeweg staan en deze desgewenst omvormen.

 • Contact herstellen met de eigen innerlijke krachtbronnen en bezieling.

Voor wie

professionals in organisaties en bedrijven, die een nieuwe stap willen zetten in hun werk,

 • die merken dat bepaalde moeilijkheden in samenwerking zich herhalen

 • die meer innerlijke autoriteit willen verwerven

 • die op zich goed functioneren en toch vinden dat “iets “er nog niet uitkomt

 • die niet helemaal lekker in hun vel zitten

 • die actuele thema’s uit hun leven willen onderzoeken.

 

Werwijze en methodieken

Door middel van gesprek wordt de centrale thematiek verhelderd. We brengen in kaart waar de beperkingen en de mogelijkheden liggen. Ook wordt een onderscheid gemaakt in een doel op korte termijn en één op langere termijn. Met behulp van bio-energetische analytische technieken wordt de thematiek in de emotionele context en de persoonlijke geschiedenis geplaatst. Ook wordt contact gemaakt met de innerlijke ruimte en – drive. Er wordt geoefend met het richten van de aandacht en de focus. Bovendien werken we met technieken die ademruimte en vitaliteit vergroten. Daarbij werken we aan het vergroten van de capaciteit om visie te ontwikkelen, door het vermogen zich iets voor te stellen – en te verbeelden uit te breiden.

 

Resultaten

Na dit traject is iemand in staat om:

 • het eigen gedrag helderder waar te nemen en te sturen

 • de innerlijke ruimte waar te nemen en de signalen daaruit op waarde te schatten

 • gemakkelijker eigen doelen te formuleren

 • de invloed van dieper liggende overtuigingen te herkennen en om te vormen

 • in contact en samenwerking helderder te communiceren

 • de ander meer te zien tegen eigen achtergrond 

 

Format

Een eerste kennismakingsgesprek, waar coachingsvragen en doelen worden verhelderd.Daarnaast 10 bijeenkomsten van 1 uur, één maal per 14 dagen, waarbij na afloop van elke bijeenkomst een huiswerkopdracht wordt geformuleerd. Aan het eind van het coachingstraject wordt er een verslag gemaakt van het proces en het resultaat, zowel door u als door de coach. De kosten voor dit gehele traject, inclusief verslaglegging zijn € 1950,00 (incl BTW).

 

Tarieven

Een aantal verzekeraars geven via de aanvullende verzekering een vergoeding voor de therapie sessies. Hoe veel en hoeveel sessies hangt af van de wijze waarop je verzekerd bent. Op de websites van mijn beroepsvereniging de SBLP (stichting beroepsbeoefenaren lichaamsgeorienteerde psychotherapie) en  het NIBA staan vermeld welke verzekeringen vergoeding geven. Ook worden er 2 contactpersonen aangegeven waar je met vragen terecht kunt.  Kijk op: www.sblp.nl of  www.niba.nu

Uurtarieven

 • Coachingstraject voor mensen uit bedrijven en organisaties die zich willen bezinnen op zichzelf als professional, meer uit hun werk willen halen, of bepaalde themas willen uitdiepen. Zie uitgebreide beschrjving via “coachingstraject”: € 150,00

Biografie

Elly Meyles (1951), is docente, pedagoge, gestalt-therapeut en therapeute Bio-energetische analyse. Zij werkte 20 jaar vooral in de non-profit sector en leidde daar scholings- en innovatieprojecten. Sinds 1988 heeft zij haar eigen praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en persoonlijke ontwikkeling, waar zij naast de individuele therapie verschillende trainingen en workshops voor groepen ontwikkelt. In de jaren ’90 gaf zij ook samen met IIBA trainer Jan Velzeboer 5 daagse trainingen “bio –energetische analyse” aan studenten in Duitsland. Zij is trainer en supervisor bij het Nederlands Instituut voor Bio-energetische analyse (NIBA). Haar praktijk is gevestigd in Den Haag. In haar stijl van werken legt Elly de focus op hòe een nieuw verworven inzicht vertaald kan worden in gedrag. En hòe een aha-ervaring, of een nieuw verworven inzicht in het lichaam en/of de innerlijke ruimte kan beklijven.