Portfolio & expertise

 

Hieronder vind je een overzicht van mijn portfolio en expertise

Opleiding 'De familiegeschiedenis in het lijf'

Elly ontwikkelde een opleiding voor Lichaamsgerichte therapeuten. Centraal stond het combineren van de Lichaamsgerichte benadering met de systemische benadering naar Bert Hellinger.

De inhoud van de opleiding :

  • thema's uit de familiegeschiedenis herkennen

  • Ruimer waarnemen en het familiesysteem erbij nemen in de aanpak

  • Systemische oefeningen benutten

  • Onderscheiden waar het lichaam- of het systeem centraal moet staan.

  • Combineren van het lichaamsgerichte- en de systemische benadering.

 

Duur van de opleiding: 7 dagen. Voor elke opleidingsdag werden persoonlijke verslagen gemaakt. Theorie over de systemische benadering werd elke opleidingsdag uitgereikt. De opleiding werd afgesloten met een certificaat. Deze opleiding is 2 x gegeven in de jaren: 2013-2017. In beide keren is er een vervolg traject van 5 opleidingsdagen georganiseerd. Hier stond de inpassing van het geleerde in de praktijk centraal.

Tijdens de opleiding werd Elly geassisteerd door Loukia van den Bergh, psychosomatisch en systemisch therapeut.

Opleiding 'Meesterschap in contact’

Elly en Eric Bol ontwikkelden een opleiding voor mensen die met mensen werken. En voor hen die hun contacten met dierbaren willen verfijnen en verdiepen. Deze opleiding “meesterschap in contact” werd van 2012-2015 gegeven.

 

De opleiding zag er als volgt uit: In Deel 1 kwamen de volgende thema’s aan bod: vertrouwen, innerlijke kracht, jouw eigen plek, binding en verbinding, het leven nemen, hart-bewustzijn en integratie en presentatie. Elk thema werd in een tweedaagse training uitgewerkt.

 

In Deel 2 stond centraal om het geleerde in deel 1 toe te passen in contact met anderen. Hier werkten we in 5 blokken van 2 dagen aan de volgende thema’s: innerlijke balans, innerlijke ruimte, emotionele draagkracht en zelfvertrouwen. En het bespreken van een cases die iedereen heeft uitgewerkt. Naast de blokken met de trainingsdagen, werd er gewerkt in intervisie groepen, waren er 12 persoonlijke sessies en werden er voor elk blok , door elke deelnemer verslagen gemaakt van hun persoonlijke proces.

 

Elke deelnemer ontvind aan het einde van de opleiding een certificaat waarin de training, intervisie en individuele sessies als volgt zijn samengevat: trainingsuren, studie uren, uren intervisie en 12 uren persoonlijke sessies. Bij de opleiding werd een werkboek uitgereikt. Interesse in dit werkboek? Neem contact op met Elly Meyles.

 

 

Verdiepingstraining ‘De dynamiek van hechting in het contact’

Begeleiding Elly en Eric Bol. De training ‘De dynamiek van hechting in het contact’ gaat over de invloed van onze persoonlijke hechting geschiedenis op de wijze waarop we nu in contact zijn met anderen. Hoe we in relatie zijn, hoe we samenwerken, hoe we vriendschappen vormgeven en onderhouden, en ook op de sterkte van onze eigenwaarde. Deze training werd gegeven in 2015 en bestond uit 3 blokken van 2 dagen. De volgende thema’s kwamen aan bod:

 

  • “in contact groeien we”; hoe drukt veilige en onveilige hechting zich uit in ons lijf en welke valkuilen en groeimogelijkheden zijn er in het contact.

  • “versterkend of verstikkend”; de invloed van het familiesysteem bij hechting en de betekenis en werking van constructieve- en destructieve symbiose.

  • “wederkerigheid opent”; hoe raakt het verhaal van de ander jouw verhaal en hoe herken je jouw hechting geschiedenis in het contact.

 

Naast de trainingen waren er 2 intervisie bijeenkomsten. Ook maakten alle deelnemers 2 x een persoonlijk verslag van het proces dat op gang werd gebracht door deze training. De deelnemers ontvingen een certificaat waarin alle trainingsuren en uren intervisie werden samengevat. Ook werd er een reader uitgereikt bij deze training.