Opleiding "De familiegeschiedenis in het lijf"

Voor Lichaamsgeorienteerde Therapeuten, die de kernbegrippen uit de systemische benadering (naar Bert Hellinger) in verbinding willen brengen met de lichaamsgerichte therapie.

Deze 7-daagse opleiding is voor groepen vanaf 6 personen op aanvraag beschikbaar.

(Zie voor de inhoud hieronder.)

 

Intro

Kennismaken met de familie opstellingen was , als lichaamsgericht therapeut , een openbaring voor mij. Ineens werd me duidelijk waardoor sommige cliënten maar niet door een bepaalde thematiek heen kwamen. Ik begreep meer waardoor sommige, op zichzelf goeie sessies, niet echt beklijfden. Bijvoorbeeld: de cliënt die na een intensieve therapie moeite blijft houden met het vinden van zijn plek. Een diepgaand onderzoek in het familie systeem bracht helderheid en grond.En ook het omgekeerde kwam ik tegen: een cliënt waar veel helder is geworden omtrent de familie en de voorouder lijnen, en waar lichaamscontact en werk in de vroege hechtingsperiode voor haar het laatste puzzelstuk was.Ook in mijn eigen ontwikkeling bracht de systemische benadering een dimensie extra in het ervaren van meer grond onder mijn voeten en meer rust in mijn basis.De systemische visie bracht me ook een andere kijk op een therapeutisch proces. Een plek geven bijvoorbeeld aan grotere tegengestelde krachten en zonder oordeel zowel het “kwade”, als het “goede”aankijken brengt ons in een dimensie voorbij de tegenstellingen. (Zowel die in de familie, als die in de persoonlijkheid en de gedachtegangen en het gedrag.) 

 

Voor mij zijn beide benaderingen, de energetische processen in het lijf en die in het energetisch familieveld enorm aanvullend, en elkaar beïnvloedend, en zet ik ze beiden in, zowel in de individuele therapie als in workshops en trainingen.

 

Uitgangspunten

In beide benaderingen heb ik in de kern 3 uitgangspunten:

ALLES MAG BESTAAN. Het gaat om in het licht zetten van alle gevoelens, gebeurtenissen en personen.

VOORBIJ HET OORDEEL. Het gaat om leren zien en aannemen van zowel lichte als donkere krachten/energieën , in families en in personen.

AANDACHT MAAKT BEWEGING MOGELIJK. Het gaat om het zich laten ontvouwen van de beweging, zowel in de families als in de personen.

 

Opleiding

Leren ontdekken hoe de systemische wetten werken in de familie van jezelf als ook in die van jouw client. De wetten staan min of meer vast, hoe ze pe r familie werken is steeds weer een ontdekkingsproces. Daarin is het loslaten van diagnoses en sturende aandacht belangrijk . Luisteren naar Intuitie en Ingevingen en durven uitproberen is essentieel. We zullen ons verdiepen in thema’s uit de systemische benadering, ze ervaren door inbreng van eigen ervaringen uit eigen familie en oefenen met waarnemen van het lijf en van het systeem. We experimenteren met interventies gericht op processen in het lijf ofwel in het systeem.

 

WAT LEER JE ?    

  • herkennen wat thema's zijn uit de familiegeschiedenis

  • jouw blik te verruimen en het familiesysteem "erbij "te nemen in je aanpak

  • systemische oefeningen benutten

  • te zien waar het lichaam of waar het familiesysteem centraal moet staan

  • en hoe deze beiden te combineren

           

7 DAGEN ( van 10-17.30uur)

Dag 1: INTRODUCTIE SYSTEMISCHE WETTEN EN VERSTRIKKINGEN.

In de systemische benadering (naar Bert Hellinger) zijn er 3 basiswetten , die een rol spelen bij het verhelderen van de zogeheten “verstrikkingen”in het familiesysteem. Wat is een verstrikking?Wat doet een verstrikking in het lijf? Met de gronding? Met de energie? Met emotionele blokkades?Wie behoren allemaal tot het systeem? Onderscheid systeem van herkomst en huidige systeem en de wisselwerking daartussen.

 

Dag 2, en 3: ”IEDEREEN HEEFT EEN PLEK, ALLE LEVENDEN EN DE DODEN”

In elke familie, over meerdere generaties zijn personen die geen plek hebben.: dode kinderen,geheime liefdes, verstoten of weggevluchte familieleden, slachtoffers door toedoen van een familielid in oorlog, buitenechtelijke kinderen…Personen in latere generaties “hechten”zich als het ware aan zo iemand uit de familie. Hiermee ontstaat binding. Een poging van het “veld”om de balans te herstellen.Deze binding geeft onvrijheid, die merkbaar is in het lijf.

 

Dag 4 en 5: “ALS DE ORDENING KLOPT STROOMT DE LIEFDE VANZELF”

Zij die al langer leven, of eerder leven komen eerst. Voor-ouders, grootouders, ouders,. Daarna komen de kinderen, in rangorde van leeftijd.Eerdere geliefden, echtgenoten, behoren een plek te hebben in de ordening.Wat als sommigen geen plek hebben? Of kinderen op de plek van de ouders/grootouders staan?Wat doet dat met de levenskracht, de gronding, het uitreiken, het plek innemen in relatie, werk?

 

Dag 6 en 7: “HET LEVEN NEMEN MET ALLES WAT ERBIJ HOORT, INCLUSIEF DE PRIJS DIE HET KOST”

In essentie gaat het om het aannemen van de ouders, met alles wat zij geven en niet geven.Het aannemen van het leven geeft vervulling en leidt tot het willen delen en geven.Het brengt als het ware een cirkel van overvloedbewustzijn op gang.Dit proces gaat samen met loslaten van lijfelijke verkramping, wrok of verzet. Het is tevens een proces van slachtofferschap naar het verantwoording nemen van wat is: jouw reactie, jouw gevoel, jouw pijn, jouw patronen.

 

Werkwijze

We verdiepen ons in de thema’s door het onderzoeken en oefenen van eigen levens- en/of werk- ervaringen . Elly voegt daar theorie aan toe over de systemische benadering en over hoe de thema’s zichtbaar en werkzaam zijn in het lijf.Na de eerste dag met het thema neemt iedereen een “aandachtspunt”mee om verder mee te oefenen. Voor elke opleidingsdag maakt ieder een kort verslag. Deze verslagen vormen mede het basismateriaal voor de invulling van de 2e dag.

Deze  7-daagse opleiding is voor groepen vanaf 6 personen op aanvraag beschikbaar

Groepsgrootte

minimaal 6, maximaal 12 personen

 

Kosten

De kosten zijn € 875,00, inclusief lunch, koffie en thee etc.

 

Inschrijven

Inschrijven graag via de mail: info@ellymeyles.nl, vermeldt daarin je naam ,postadres, telefoon, geboortedatum en praktijknaam.

 

Je verbindt je aan de groep voor de hele periode. Info en vragen: tel 070 7852872 of 06 53 81 94 66 of kijk op mijn contactpagina>