Hoe ik werk

 

Psychotherapie, persoonlijke en spirituele ontwikkeling gaat om het herontdekken van de eigen authentieke kern. Ontdekken: wat zijn mijn wezenlijke behoeften en verlangens, wat bezielt mij? Hoe kan ik mijzelf uitdrukken in alle situaties van mijn leven? Hoe kan ik mijn sterke en minder sterke kanten erkennen, aannemen, en op de juiste wijze waarderen? Hoe kan ik mijn creativiteit bevorderen en mijn destructiviteit onder ogen zien? Door zich in deze vragen te verdiepen ontwikkelt men een innerlijk zelfgevoel en ook een innerlijke waardigheid die een zinvolheid en een diepere grond geeft aan het bestaan.

Lichaamsgerichte therapie

Ons lichaam spreekt een zeer directe taal. Lichaamstaal is zeer to the point als het gaat om reageren op gebeurtenissen en contacten met anderen. Onze taal is ook vol van uitdrukkingen die dat weergeven: "je schouders er onder zetten", "iets verbijten", "je rug rechten", "verstijven van schrik". 

 

Ieder mens is een systeem op zich, met gevoel en verstand, met hart en ziel. Als er een balans is in de dynamiek tussen gevoel, verstand, hart en ziel zien we een levendig en bezield persoon. Vaak hapert die dynamiek en ontstaan er signalen (klachten, onvrede, kwalen, stress, etc.) die aangeven dat het "systeem" mens niet goed functioneert. Elk mens bestaat, groeit en ontwikkelt zich ook in relatie met anderen. Contact met anderen is nodig om onszelf te ervaren en om ons innerlijk verder te ontwikkelen. Mensen raken ons juist op de gebieden waar we kunnen groeien. Lees Meer>

 

Systemisch werken

Volgens de grondlegger van familieopstellingen, Bert Hellinger, heeft een familie één ziel, en is één systeem. De familie van herkomst bestaat uit ouders, broers en zusters, ooms en tantes, grootouders en de voor-ouders in nog eerdere generaties. De huidige familie bestaat uit jezelf, partner, kinderen en de eerdere geliefden van jou en je partner. In het familiesysteem gelden 3 wetten:

  • Iedereen in de familie - alle levenden en alle doden - hoort erbij, iedereen heeft een eigen plek.

  • Er geldt een ordening waar een bepaalde hiërarchie is en waar ieder een juiste plek heeft.

  • Er is een balans nodig tussen 'geven' van het leven en 'nemen' van het leven.

 

Als in het familiesysteem aan deze 3 wetten is voldaan, is er harmonie en stroomt de liefde - tussen alle leden van het systeem - vanzelf.Wanneer mensen er niet mogen zijn, of uitgestoten worden, heeft dat consequenties voor mensen die later in de familie geboren worden. Er kunnen dan verstrikkingen ontstaan. Lees meer>

 

De spirituele dimensie

Spiritueel: verwijst naar de woorden "inspiratie" en "spirit". We zeggen ook wel: "ons begeesterd voelen" of "zij had echt de geest vandaag". We beschrijven dan een contact of een atmosfeer waarin een vonk overspringt, we echt diep geraakt of bezield worden. Een moment waarop de tijd even lijkt stil te staan, we ons wijs of vredig of wetende voelen. Op zo'n moment hebben we contact met een diepere, andere dimensie, overstijgen we even het alledaagse en het ik-gerichte persoonlijke. Deze dimensie kreeg in de loop der eeuwen allerlei verschillende namen "de grote geest", "God", "de Godin", "de kosmos". Overigens komt het woord "adem" ook van "spirit". De adem kunnen we ook zien als de toegangspoort naar de spirituele dimensie! Lees meer>