Systemisch werken

Opleiding  "De familiegeschiedenis in het lijf"

Voor Lichaamsgerichte Therapeuten, die de kernbegrippen uit de systemische benadering (naar Bert Hellinger) in verbinding willen brengen met de lichaamsgerichte therapie in de individuele praktijk.

Lees meer>

 

Opleiding "meesterschap in contact"

Voor: professionals, die als therapeut, coach, arts, begeleider, teamleider met mensen werken en die daarin gericht zijn op ontwikkeling, heling en verandering.en voor: hen die in privéleven het contact in relatie, vriendschappen en werk willen intensiveren, verdiepen en verfijnen.

Lees meer>

 

Verdiepingstraining hechting en contact

Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop wij in de vroege kinderjaren ons hebben kunnen hechten aan ouders/verzorgers grote invloed heeft op:

  • ons gevoel van eigenwaarde

  • de sterkte van ons ZELF-gevoel

  • de wijze waarop we contact maken of toelaten

  • de wijze waarop we samenwerken

  • de wijze waarop we vriendschappen vormgeven

  • de wijze waarop we intieme relaties aangaan.

 

De mate van veiligheid of onveiligheid in het hechtingsproces heeft een weerslag op de spannings- en ontspanningsreacties in ons lichaam. Nog voor we woorden en taal kennen nestelen zich al herinneringen in ons lijf.

Lees meer>