Opleiding Bioenergetische Analyse

2015 - 2019

 

Opleiding Bioenergetische Analyse

Het SOBA, voorheen het NIBA, start in 2015 met de Bio- energetische Analyse opleiding. Om aan een opleiding te beginnen die een aantal jaren zal duren is het belangrijk om je goed te informeren. 

 

Voorwaarden voor toelating

De opleiding staat open voor diegenen die een universitaire studie in één van de menswetenschappen heeft afgesloten (EQ7/8) of een HBO Master (EQ6/7) in de Individuele Gezondheidszorg, Pedagogische zorg of Maatschappelijke dienstverlening heeft gedaan. Bij een andere vooropleiding is overleg nodig met het oplei-dingsteam. Het curriculum bestaat uit drie onderdelen:

  • Het cursorisch programma van vier jaar

  • Beroepsvorming Praktijk.

  • Individuele leertherapie en supervisie

 

Het cursorisch deel heeft per jaar zes trainingsblokken van vier dagen, gedurende vier jaar. Anatomie en fysiolo-gie zijn een onderdeel van het basisprogramma. Vervol-gens zijn er twee jaar beschikbaar voor het opbouwen van een praktijk, afronding van leertherapie en supervisie en zo mogelijk een praktijkonderzoek.

 

Aard van de opleiding

De opleiding is gericht op het kwalificeren van therapeuten in de methode van de Bio-energetische Analyse, (BA) zoals die vanuit het werk van W. Reich verder is ontwikkeld door dr. Alexander Löwen.

In de bio-energetische analyse zijn psychologische functies en therapeutische processen te verstaan in termen van energeti-sche processen van het lichaam. Dit is het uniek en onderschei-dend kenmerk van de BA als theorie en als therapie. Het is een psychodynamische psychotherapie, die op het ‘lichaam’, het ‘zelf’ en op de ‘relatie’ georiënteerd is.

 

Meer informatie en links:

Meer informatie vind je op de website>

De folder kun je hier downloaden>

Of bekijk hier de video >