De spirituele dimensie

 

Spiritueel: verwijst naar de woorden "inspiratie" en "spirit". We zeggen ook wel: "ons begeesterd voelen" of "zij had echt de geest vandaag". We beschrijven dan een contact of een atmosfeer waarin een vonk overspringt, we echt diep geraakt of bezield worden. Een moment waarop de tijd even lijkt stil te staan, we ons wijs of vredig of wetende voelen. Op zo'n moment hebben we contact met een diepere, andere dimensie, overstijgen we even het alledaagse en het ik-gerichte persoonlijke. Deze dimensie kreeg in de loop der eeuwen allerlei verschillende namen "de grote geest", "God", "de Godin", "de kosmos". Overigens komt het woord "adem" ook van "spirit". De adem kunnen we ook zien als de toegangspoort naar de spirituele dimensie! 

Verschillende religieuze stromingen hebben hun eigen verhaal en hun eigen symbolen om ons te vertellen dat we deel zijn van een groter geheel en daarmee ook actief in verbinding kunnen zijn.In die verbinding wordt onze intuïtie aangescherpt, we zien, horen of voelen méér en anders. Alsof de kern van de zaak ineens helder wordt. Zo valt ons ineens in wat het beste is om te doen, komen we "toevallig" de juiste persoon of het juiste boek tegen. Intuïtie en intuïtieve handelingen gaan dan vaak samen met "weten" en "wijsheid".

 

De dimensie zichtbaar

In mijn werk probeer ik de spirituele dimensie in het proces te brengen door bijvoorbeeld te werken met god/godinne beelden, archetypische beelden of symbolen en rituelen. Soms werk ik ook met lichtmeditaties. Hierdoor kunnen we contact maken met het verfijnde energieveld van licht dat ons omringt. Het gaat dan altijd om het contact maken met de diepere, innerlijke en intuïtieve laag.

 

De weg daarheen gaat via het doorvoelen en doorgronden van alle persoonlijk aspecten in jezelf. Zowel de negatieve als de positieve, de scheppende/creatieve als de destructieve. De verschillende polen horen in wezen bij elkaar: onzeker zijn en lef hebben; niet durven en moedig zijn; groot en klein voelen; zacht en hard zijn; niet oordelen en veroordelen. Als beide polen van elke kwaliteit in jezelf hun plek mogen krijgen, je er je licht op laat schijnen, dan wordt de dimensie van innerlijk weten en innerlijke rust en wijsheid vanzelf zichtbaar. Als het ware als "product" of "vrucht" van het volledig mogen zijn van de tegengestelde polen.