waterval elly meyles.jpg

Systemisch werken

Familiepatronen

Mensen drukken zich vaak uit in zinnen die, voor de goede verstaander, regelrecht uit het systeem van de familie komen. Bijvoorbeeld: ”ik moet sterk zijn en mag niet teveel voelen”,  of “zolang ik me kan herinneren is er die eenzaamheid”. De vraag: “wie uit jouw familie zou dat ook kunnen zeggen”, levert dan al een eerste verbinding op met een groter geheel. Het is dan alsof er een raam open gaat en er een breder zicht ontstaat. Alleen al het stilstaan bij deze vraag brengt het thema in een  ruimer en groter perspectief.

 

Zo kwam er een cliënt met een vraag over haar woede uitbarstingen. De link met haar dagelijkse situatie gaf niet voldoende inzicht. Het onderzoek naar haar familie in eerdere generaties bracht aan het licht dat de “woede” hoorde bij grootmoeder, die in een situatie verkeerde waarbij zij haar woede niet kon/mocht voelen. Dit inzicht en ook de beleving in de positie van de grootmoeder gaf haar meer rust en innerlijke harmonie.

Familie patronen ontstaan vanuit “het niet kunnen of willen zien”van familieleden met “afwijkend “gedrag, of van overweldigende, pijnlijke of anderszins heftige gebeurtenissen.

Zo komt het bv voor dat er in een eerdere generatie niet gerouwd kon worden over de kindersterfte in de familie. Niet kunnen rouwen geeft een bepaalde zwaarte in de expressie mogelijkheden van de persoon. Die zwaarte kan in volgende generaties voortduren. Ook kan het niet rouwen om de kindersterfte tot gevolg hebben dat de verloren kinderen geen duidelijke plek hebben in de familie. We zien dan regelmatig dat het thema “wat is mijn plek” terug komt in volgende generaties. Je zou kunnen zeggen dat in de familie patronen een grote loyaliteit te zien is naar datgene of diegene waar nog niet voldoende naar gekeken is.

Sommige mensen voelen zich schuldig in hun leven voor iets ondefinieerbaars. In het familiesysteem is er soms een schuld aanwezig die nooit erkend is.

Een terugkerend thema in ons werk is ook “angst om voluit te leven”. Onderzoek naar dit verschijnsel brengt ons regelmatig bij de eerdere generaties die in een oorlogssituatie leefden en daarbij doodsangsten hebben uitgestaan.

Groeiend bewustzijn

In een groeiend systemisch bewustzijn worden we ons meer en meer bewust hoe de geschiedenis van de familie, en hiermee van de samenleving, een rol blijft spelen in de ontwikkeling van de persoon nu.

 

In de benadering van Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, bestaat de familie uit de huidige familie met partner, eerdere partners, kinderen, kleinkinderen, en uit de familie van herkomst waar alle broers, zusters, halfbroers, zusters, ooms en tantes , grootouders en overgrootouders en nog eerdere generaties bij horen. Volgens Hellinger, heeft een familie één ziel en is één systeem.

De familie patronen worden zichtbaar in de zogeheten verstrikkingen die in de persoon voelbaar zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een gevoel er nooit helemaal bij te horen

  • Teveel of juist geen verantwoordelijkheid nemen

  • Niet ten volle mogen of durven leven

  • Zich herhalende relationele problemen, of het niet (kunnen) hebben van een relatie

  • Ziektes die zich herhalen

  • Het gevoel jouw ouders te moeten bemoederen i.p.v. andersom

  • Zich herhalende mislukkingen in het leven

  • Onverklaarbare nachtmerries of angsten

 

Het wetende veld

Bij opstellingen dient zich telkens een wonderlijk en verbazingwekkend fenomeen aan. Het opmerkelijke is dat de representanten, vanaf het moment dat zij zijn opgesteld, zich voelen zoals de personen die zij vertegenwoordigen. Soms vertonen zij zelfs hun lichamelijke symptomen. Dit alles wordt beleefd zonder dat de representanten meer over de familie weten; zij weten enkel welke persoon zij vertegenwoordigen. Zo wordt keer op keer duidelijk dat tijdens een opstelling, via de representanten, een 'wetend krachtveld' werkt tussen de cliënt en de leden van zijn systeem. Kennelijk krijgen/hebben representanten toegang tot, wat we noemen, het ‘Wetende veld’.

 

Het feit dat de representanten toegang hebben tot 'een weten' dat zij eigenlijk niet zouden kunnen hebben, is vooralsnog onverklaarbaar. Maar zeer waarschijnlijk heeft het te maken met het begrip Morfogenetisch veld, dat al een eeuw geleden door Alexander Gurwitch werd gehanteerd naar aanleiding van embryologische studies. Het Morfogenetisch veld werd uitgebreid bestudeerd door Rupert Sheldrake (1942). Hij herkende op uitgebreide schaal het bestaan van dit veld in gedragsveranderingen en zelf fysieke veranderingen binnen een diersoort, terwijl ze op twee ver van elkaar verwijderde continenten leefden.

Dit 'wetende veld' is de bron en tevens ondergrond waarop  niet alleen een systemische opstelling zich beweegt, maar vormt ook de bron bij de volgende methodieken. Er zijn verschillende methodieken om systemisch werk te doen en verbinding te maken met dit wetende veld.

1. De opstelling in een groep

Hier brengt iemand een vraag of thema in dat wezenlijk voor hem/ haar is. We nemen tijd om de vraag te verhelderen en overige groepsleden werken mee bij het neerzetten van een (deel van) de familie. Vaak wordt er dan meteen een bepaalde familiedynamiek zichtbaar. In het werk met de opstelling richten we ons op het verhelderen van de getoonde dynamieken, het aandacht en plek geven aan mensen en gebeurtenissen die tot nu toe niet zichtbaar waren. En we schenken aandacht aan een juiste ordening in de familie.

 

 2. Imaginaire verbinding

Vaak is ook het zich voorstellen van een persoon uit de familie, het in de verbeelding aankijken van iemand heel krachtig. Wanneer men erin slaagt vanuit het hart te “kijken” en met alle aandacht in de verbeelding te gaan, dan heeft dat effecten op pijn, onrust, en andere signalen in het lichaam.

 

 3. Het maken van een genogram

Het op papier in beeld brengen van de gehele familie tot in vorige generaties , met de daarbij behorende fricties, geheimen, ingrijpende gebeurtenissen opent ook het systemisch bewustzijn.

 

4. Werken met de onderbroken beweging

Soms is er bij of voor de geboorte al sprake geweest van een hiaat in de verbinding met de moeder. Een gevoel van onveiligheid in de baarmoeder, of in het eerste jaar na de geboorte heeft een diep effect op het lichaamsgevoel van de baby. Een totale verbinding met het lichaam van de moeder, en na de geboorte met de moeder, is dan niet meer mogelijk. De beweging van het leven en de levensenergie is dan onderbroken. Dit heeft soms tot resultaat dat het aannemen van het leven bijna onmogelijk is geworden. Meestal uit zich dat in het niet werkelijk kunnen aan nemen van liefde in relaties, van succes in het leven, van positiviteit. Het in beeld brengen van deze basale onderbroken beweging opent al een venster in het bewustzijn. Het zien van moeder en waar zij  vandaan komt kan verzachtend werken. Soms is ook het opnieuw beleven van de onderbroken beweging en deze in het hier en nu weer verbinden mogelijk.

De workshop Familie Opstellingen

Systemisch werk en opstellingen wordt begeleid door Elly Meyles. Zij volgde de opleiding Systemische benadering van Bert Hellinger. Lees meer over de workshop>