Therapie

 

Binnen mijn praktijk bied ik de volgende soorten therapiën aan (in willekeurige volgorde):

  1. Individuele sessie

  2. Leertherapie

  3. Relatietherapie

1. Individuele sessie

Soms wekelijks, vaak twee-wekelijks 1 uur of 1,5 uur. Vaak vergoedt de ziektekostenverzekeraar een gedeelte van de kosten. Individuele sessies zijn er voor iedereen die behoefte heeft aan een persoonlijk therapie- of ontwikkelingsproces. Individuele sessies worden gegeven op dinsdag en de donderdag.

2. Leertherapie

Leertherapie, voor studenten van het NIBA (Nederlands Instituut voor Bio energetische Analyse) en studenten van andere opleidingen tot lichaamsgericht therapeut. 

 

3. Relatietherapie

Als de relatie "niet meer loopt", of er bij herhaling dezelfde conflicten optreden, er "nieuw" leven in de relatie moet komen, kan relatietherapie een goede weg zijn. Hier onderzoeken we de invloed van de wederzijdse familiesystemen, en de attachmentpatronen die in je persoonlijke geschiedenis zijn ontstaanen we proberen via experimenten nieuw contact en een hernieuwde waarneming van de ander te bevorderen. De kosten zijn € 120,-- per 1 ½ uur. Per 1-01-2018  € 130,00 per 1,5 uur.

Tarieven

Een aantal verzekeraars geven via de aanvullende verzekering een vergoeding voor de therapie sessies. Hoe veel en hoeveel sessies hangt af van de wijze waarop je verzekerd bent. Op de websites van mijn beroepsvereniging de SBLP (stichting beroepsbeoefenaren lichaamsgeorienteerde psychotherapie) en  het NIBA staan vermeld welke verzekeringen vergoeding geven. Ook worden er 2 contactpersonen aangegeven waar je met vragen terecht kunt.  Kijk op: www.sblp.nl of  www.niba.nu

Na 1 januari 2020 is Elly geen lid meer van de SBLP.

Daarmee vergoed de aanvullende verzekering de sessies niet meer.

 

Uurtarieven

  • Individuele therapie: € 80,00

  • Leertherapie voor studenten die een opleiding volgen tot lichaamsgericht therapeut: € 85,00

  • Relatietherapie per 1,5 uur : € 130,00

 

Trainingsopdrachten en workshops worden per situatie vastgesteld.

Biografie

Elly Meyles (1951), is docente, pedagoge, gestalt-therapeut en therapeute Bio-energetische analyse. Zij werkte 20 jaar vooral in de non-profit sector en leidde daar scholings- en innovatieprojecten. Sinds 1988 heeft zij haar eigen praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en persoonlijke ontwikkeling, waar zij naast de individuele therapie verschillende trainingen en workshops voor groepen ontwikkelt. In de jaren ’90 gaf zij ook samen met IIBA trainer Jan Velzeboer 5 daagse trainingen “bio –energetische analyse” aan studenten in Duitsland. Zij is trainer en supervisor bij het Nederlands Instituut voor Bio-energetische analyse (NIBA). Haar praktijk is gevestigd in Den Haag. In haar stijl van werken legt Elly de focus op hòe een nieuw verworven inzicht vertaald kan worden in gedrag. En hòe een aha-ervaring, of een nieuw verworven inzicht in het lichaam en/of de innerlijke ruimte kan beklijven.