Verdiepingstraining hechting en contact

 

Inhoud

Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop wij in de vroege kinderjaren ons hebben kunnen hechten aan ouders/verzorgers grote invloed heeft op:

  • ons gevoel van eigenwaarde

  • de sterkte van ons ZELF-gevoel

  • de wijze waarop we contact maken of toelaten

  • de wijze waarop we samenwerken

  • de wijze waarop we vriendschappen vormgeven

  • de wijze waarop we intieme relaties aangaan.

 

De mate van veiligheid of onveiligheid in het hechtingsproces heeft een weerslag op de spannings- en ontspanningsreacties in ons lichaam.

Nog voor we woorden en taal kennen nestelen zich al herinneringen in ons lijf. Bijvoorbeeld: een bepaalde uitdrukking in de ogen van moeder of vader doet de baby/peuter schrikken. Het lijf reageert met een terugtrekkende beweging waarin spanning zit. Bij het voortduren van deze  ervaring ontstaat er een patroon in de zogeheten impliciete herinnering. Als volwassene reageren we “automatisch” op, bijvoorbeeld, een soortgelijke uitdrukking in de ogen van de leidinggevende. Dit gebied van de impliciete herinneringen brengt spanning of ontspanning in contact met de ander. Het lijf weet de ervaring, en omdat die ervaringen in de pre-verbale periode van ons leven zijn opgedaan ontbreekt het meestal aan het begrijpen of kunnen plaatsen van deze reacties in het lichaam.

 

In deze training gaan we dieper in op de effecten van de wijze van hechting op de hierboven genoemde punten.

Ook onderzoeken we de impliciete herinneringen en de invloed daarvan  NU in het contact met anderen en op het ZELFgevoel en de eigenwaarde.

 

De systemische benadering (naar Bert Hellinger) heeft een eigen kijk op de wijze waarop de symbiose van het kind met moeder verloopt. Hier komt aan bod hoe en wanneer symbiose voedend en opbouwend kan zijn voor het ZELFgevoel en eigenwaarde; en hoe en wanneer dat de opbouw van het ZELFgevoel en eigenwaarde juist ondermijnt.

 

Thema’s

De thema’s in de 3 blokken van 2 dagen zijn als volgt:

 

1e blok: ”In contact groeien we”          

 Veilige en onveilige hechting: wat betekent dat?

Hoe drukt zich dat uit in ons lijf? Hoe te herkennen?

Valkuilen en groeimogelijkheden in contact en het innemen van de eigen plek in de wereld.

 

2e blok: “ Versterkend of verstikkend”  

De invloed van het familiesysteem bij hechting.

De betekenis en de werking van constructieve en destructieve symbiose

Wat is het bindingstrauma?

 

3e blok: “Wederkerigheid opent”       

Hoe raakt het verhaal van de ander jouw verhaal?

Hoe herken je jouw hechtings-geschiedenis in het contact?

Hoe herken je de hechtings-geschiedenis van de ander en hoe ga je daar mee om?

Het creëren van wederkerigheid.

 

Voor wie

  • (Oud) deelnemers aan de opleiding Meesterschap in Contact

  • Lichaamsgeoriënteerde therapeuten

  • Geïnteresseerde niet-therapeuten met ervaring in hechtingsprocessen en lichaamswerk

 

Werkwijze

Via een gericht aanbod van lichaamsgerichte- en systemische oefeningen, ervaren en leren herkennen van de thema’s en hiermee oefenen in het contact. Verdieping van inzicht d.m.v. aanvullende theorie.

 

Bij de training wordt een reader uitgereikt.

 

Verslaglegging: Ieder maakt een kort verslag van het eigen leerproces en stuurt dat op aan allen, ten laatste een week voor het volgende blok. Dat maakt dat we allemaal dezelfde informatie hebben en dat Eric en Elly deze informatie kunnen meenemen bij de programmering van het volgende blok.

 

Praktische informatie

Lees meer over de data, kosten, locatie en inschrijven op: www.levensstroom.info

 

Of download hier de PDF >