top of page
  • Writer's picturepraktijkellymeyles

Anders kijken. Hoe doe je dat?

In deel 4 van het boek ‘Bang voor Licht’ gaat het over een inwijdingsweg, de Hemelreis. In het visioen dat Maria Magdalena beschrijft klimt ze als het ware via 8 bogen in de boom naar de top. Daar in de top is alleen maar Licht, gratie en schoonheid. Zoals we ons misschien de Hemel van oudsher voorstellen. Dit opklimmen in de boom is een beeld van de weg naar een dimensie, waar Heelheid, Licht en Vrijheid is.

  Het is niet een letterlijke weg, het is een innerlijke reis. De Hemel is geen plek of plaats. De hemel is een gewaarwording, een awareness van Eenheid, Licht en onvoorwaardelijke Liefde. Die innerlijke ervaring kunnen we in onszelf vinden, we kunnen daar ruimte voor maken. De beschrijving van de stappen in de boom - in het visioen - geven ons de richting aan. In mijn boek heb ik het beeld van deze reis weergegeven in cirkels.
In het klaverblad zie je in de binnenste cirkels de overtuigingen weergegeven uit het denksysteem van het ego. De centrale kwaliteit hierin is ‘de afgescheidenheid’ uit de Eenheid/de Heelheid. We kunnen ook zeggen: losgeraakt uit de Geest. Als je een gevoel van heelheid over jezelf ervaart dan hoort daar een gevoel van innerlijke tevredenheid en mildheid bij. Je neemt alle kanten en gedragingen van jezelf erbij. Misschien met een glimlach. Deze ervaring verlies ik zelf vaak door bijvoorbeeld oordelen over mezelf. Heb ik weer iets niet helemaal goed gedaan of vind ik dat een ander iets niet goed doet… Ken je dat? Dat brengt helemaal geen gevoel van ruimte of heelheid. In het klaverblad zie je meer kenmerken van gevoel en overtuigingen die ons uit de Heelheid halen. Kunnen we die opgeven? Kunnen we de gehechtheid aan die overtuigingen opgeven?

 

We zijn zo geworteld en verankerd in al deze ego- kwaliteiten. Vaak is het onze identiteit. Eerlijk gezegd kunnen we niet loslaten vanuit het ego. Daar hebben we hulp bij nodig van het Goddelijke in ons. Gesymboliseerd door bijvoorbeeld jouw beschermengel of, zoals de cursus in wonderen zegt, de Heilige Geest. Oei, daar stuiten we meteen op een nieuwe moeilijkheid. Want hulp vragen blijkt niet zo eenvoudig. Bewust jezelf stilzetten, je aandacht verschuiven van al je gedachten naar je adembeweging en het gebied rond je hart. Bewust jezelf openen en innerlijk hulp vragen… Daar ligt het wonder.

 

Er ontstaat misschien compassie voor je eigen gedrag, of dat van de ander. Je ervaart letterlijk meer ruimte in je lichaam. Je krijgt een ruimere, bredere blik waardoor je wijsheid of vrede ervaart. En als je een vraag hebt gesteld? Soms hoor je een antwoord of ontstaat er een sterk gevoel van wat je moet doen. Of ontmoet je iemand die jou iets zegt precies wat je nodig hebt. Soms valt je oog op een tekst die je een opening geeft. Het Goddelijke is overal en is creatief.

 

In de tekening heb ik deze stappen in het klaverblad genoemd: verruimend bewustzijn van ego naar Liefde. Je kunt ook zeggen: kijken vanuit het ego naar kijken vanuit de Geest. De cursus in wonderen noemt dit ook wel: kijken voorbij de vormen, voorbij de persoon, voorbij alle verschijnselen.

 

In het visioen is Maria Magdalena nu voorbij de eerste 4 bogen in de boom. Zij betreedt nu de dimensies waar meer en meer Licht is en heeft alle aspecten van de ego-wereld achter zich gelaten. Ook dat kunnen we leren. Daarover later meer.

 

Elly Meyles

Maart 2024

68 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page