top of page
  • Writer's picturepraktijkellymeyles

Wij zijn licht

Updated: Jun 17

In de geheime leringen over Wijsheid is de centrale boodschap ‘we zijn Licht’. Maria Magdalena spreekt in haar leringen onder andere over de reis van de Ziel. Citaat: ‘De Ziel kwam uit het Licht, is Licht en keert terug naar het Licht’. En dat laatste neemt vele, vele levens in beslag. In al die levens is er de gelegenheid om jeZelf te ontwikkelen en steeds meer Licht te ervaren. Licht is synoniem met Geest, met Onvoorwaardelijke Liefde. De momenten dat je kunt kijken vanuit jouw innerlijk Licht, de Geest waar je deel van uitmaakt, ervaar je een grote ruimte en liefde voor de situatie waarin je bent. Je ziet ‘de ander’ als deel van Licht en Geest, we zijn immers één. Die verbinding brengt Licht en Vreugde teweeg. Door alle dagelijkse gedragingen van jeZelf en de ander heen ervaar je de Eénheid die als het ware daarachter ligt. Het Goddelijke dat IS. Hierin ligt de ervaring van onveranderlijkheid en vertrouwen ongeacht in welke situatie je zit.

 Dit doet me aan iets denken: Ik zit op een koor en we zingen nu het lied van John Lennon. ‘Let it Be’. Een oeroud lied uit de jaren 60-70 van de vorige eeuw:

 

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom: Let it Be

And in my hour of darkness, she is standing right in front of me

Speaking words of Wisdom: Let it Be’

 

And when the broke hearted people living in the world agree

There will be an answer, Let it Be ‘

 

Schenk je vertrouwen aan het Goddelijke: of je dat nu Mother Mary noemt of Maria Magdalena, of Licht, of je beschermengel; dat maakt niet uit. In dat vertrouwen ben je in contact met de dimensie waar Licht, Liefde, Vertrouwen voelbaar is.

 

Stap voor stap

In feite is dat stap één. De volgende stap is de ontdekking en de ervaring dat die Goddelijke dimensie ook in jou is. De Geest in jou, het Licht in jou, de onvoorwaardelijke Liefde in jou; dat deel in jou dat eeuwig is, onveranderlijk en niet dood gaat. De Cursus in Wonderen zegt het nog sterker: Licht, Liefde, dat is wie we zijn. Dat is het enige dat werkelijk en onveranderlijk is. Er zijn heel veel filmpjes op YouTube van mensen die een Nabij de Dood Ervaring hadden en daarover spreken. Het is wonderlijk om van al die verschillende mensen te horen dat zij - los van hun lichaam - de ervaring hebben dat ze in de werkelijkheid zijn. Ze spreken over een veld van Liefde en Eénheid.

 

Je zou kunnen zeggen, de Eenheid, die achter de dualiteit verborgen is. We zijn gewend om te kijken vanuit afgescheidenheid. We leven in de duale wereld, in tegenstellingen. Wij of Zij; de goede kant, de kwade kant, de goeden en de slechten. En ga zo maar door. We zijn getraind en raken diep overtuigd om zo te kijken, het bepaalt onze emoties en onze ervaringen.

 

‘wat we waarnemen weerspiegelt dat wat in ons innerlijk leeft’

(citaat uit een Cursus in Wonderen)

 

In deel 4 van het boek ‘Bang voor Licht’ gaat het over het visioen van de Levensboom en hoe je je kunt bevrijden van de denkpatronen die voortkomen uit overtuigingen die passen in een duale wereld. Leren ‘anders te kijken’. De inwijdingsweg die daarover gaat is weergegeven in het cirkel model in het boek. Kunnen we bijvoorbeeld oordelen loslaten en kijken vanuit liefde en compassie? Vanuit het besef dat iedereen Licht is en een eigen pad heeft om zich dat weer te gaan herinneren? Dat iedereen een leerweg heeft om van het denken in tegenstellingen te groeien naar een besef dat we allemaal - in wezen - deel zijn van Eenheid?

 

Oordelen zijn er de hele dag door. Over eigen handelen, over de ander, dat wat in de krant staat. Genoeg gelegenheid om een oordeel te denken of uit te spreken. Laatst kwam ik erachter dat achter elk oordeel een grotere of kleinere angst zit. Een oordeel over mezelf gaat vaak over ‘niet goed gedaan’. Een oordeel over de ander? Een bevestiging dat ik bij de goeie club hoor? Of het beter weet? Probeer het maar eens uit, je komt tot verrassende ontdekkingen. Het opgeven van het oordeel geeft op dat moment ruimte aan compassie en het besef dat we allemaal in werkelijkheid Licht zijn. We leren allemaal om van een innerlijke ervaring die wordt gevoed door angst, naar een innerlijke ervaring die gevoed wordt door Liefde te gaan.

 

Wil je ermee oefenen? Met de beschrijving in Deel 4 van ‘Bang voor Licht’ gaat dat stap voor stap.

 

Elly, juni 2024

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page